Kamuoyuna açıklama

Kamuoyuna açıklama

1. Çaycuma Belediyesi kentleşme sorununa esaslı çözümler getirmek, yeni yerleşim alanları açarak kenti geliştirmek amacıyla, İmar Kanunu’nun 18. maddesi uyarınca uygulamalar yapmış, bu çalışma ile 50 bin kişinin yaşayabileceği yeni imar alanları oluşturmuştur.

2. Bu uygulama ile Filyos Vadisi Projesi’nin hayata geçmesi durumunda ortaya çıkabilecek nüfus hareketlerinin oluşturacağı kentleşme sorunlarının çözümü için de dev büyüklükte tarihi bir adım atılmıştır.

3. Çaycuma’nın gelişip büyümesine, modern bir kent olarak bölgenin cazibe merkezi olmasına karşı çıkan bazı çevreler halkımızı bu uygulama aleyhine kışkırtmaya çalışmış, ne mutlu ki, büyük çoğunluk uygulamaya sahip çıkmıştır.

4.  Açılan az sayıda dava devam etmektedir. Şu sıralar bir vatandaşımız, Zonguldak İdare Mahkemesi’ne sahip olduğu parsel için dava açmış, mahkeme encümen kararının iptaline karar vermiştir. Ancak, yargı süreci devam etmektedir.

5. Şöyle ki; Zonguldak İdare Mahkemesi dosya üzerinden gördüğü davada, tek kişiye ait bir parselde, sanki parselasyon yapılmış gibi bir kanaate vararak hatalı karar vermiştir.

6. Tarafımızca hatalı olduğu, eksik incelemeye dayalı ve keşif yapılmaksızın karar verildiği düşünüldüğünden Ankara Bölge İdaresi nezdinde, derhal, “yürütmeyi durdurma” istemli olarak istinaf yoluna başvurulacaktır.

7. Kimi çevrelerce spekülasyon yapıldığı gibi, Mahkeme, Belediyemizin uygulamasını, esas yönünden hatalı bulmamış, usule yönelik kimi yorumlar yaparak bu kararı almıştır.

8. Yine mahkeme kararında olduğu gibi, Belediyemiz, bu uygulama ile birilerinin hakkını gasp etmemiş; kimseye çıkar ve rant sağlamamış; kanuna, hakka, adalete ve kamu yararına aykırı herhangi bir işlem tesis etmemiştir.

9. Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nde açacağımız davanın çok kısa sürede lehimize sonuçlanacağını düşünüyor, Çaycuma’nın yarınları için yaptığımız çalışmaları aynı kararlılıkla sürdüreceğimizi ve Çaycuma Belediyesinin bütün uygulamalarında HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ilkesine titizlikle uyduğunu kamuoyuna duyuruyoruz.

10. Çaycuma’nın TARİHİ DÖNÜŞÜMÜNE ve GELECEK PLANLAMASINA sabotaj yapmak isteyenlerin kirli emellerine ulaşmalarına izin vermeyeceğiz.

ÇAYCUMA BELEDİYESİ

YORUM EKLE

Kayseri Haber