Cumhurbaşkanı onayladı... İşçi alımında mutlu son!

TTK’ya işçi alımı nihayet resmi gazetede yayınlandı.

Cumhurbaşkanı onayladı... İşçi alımında mutlu son!

1500 işçi alımı ve yaş sınırlaması kamuoyunda tartışılan TTK’ya işçi alımına dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlandı.

TTK Genel Müdürlüğü yetkilileri önümüzdeki günlerde alımlarla ilgili başvuru sürecinin başlatılacağını kaydetti.

İŞTE RESMİ GAZETEDEKİ İLGİLİ MADDE

"Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılına ait Genel yatırım ve finansman programında değişiklik yapılamasına ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına 233 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 29’uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI

MADDE1: Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 16 Ekim 2018 tarihli ve 186 sayılı Cumhurbaşkanı kararının eki kararın 4’üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Birinci fıkra hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye Taşkömürü Kurumunda, son yıllarda ayrılan nitelikli personele açığının kapatılabilmesini, 1500 adet pano ayak üretim işçisi istihdamında Kurum Yönetim Kurulu yetkilidir. Söz konusu işçilerin alımına ilişkin takvim ile usul ve esasları belirlemeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 2: Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3: Bu karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür."

YORUM EKLE

Kayseri Haber