İsimleri ölümsüzleştirildi

ŞEHİT PİYADE ONBAŞI FERHAT YILMAZ KAVAK İLE ŞAİR YAZAR MÜFİDE GÜZİN ANADOL’UN İSİMLERİ ÖLÜMSÜZLEŞTİRİLDİ

İsimleri ölümsüzleştirildi

Devrek Belediye Meclisi 2019 yılı Şubat ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci başkanlığında yapılan toplantıda gündemdeki maddeler ile gündeme sonradan eklenen madde görüşüldü. Belediye Meclisi Toplantı Salonunda yapılan toplantıda ilk olarak 5393 Sayılı Kanunun 25.maddesi gereğince oluşturulan Denetim Komisyonuna yardımcı olması amacıyla Devrek Vergi Dairesince uzman personel görevlendirilmesi ve personele ödenecek olan günlük ücretin tespiti konusu görüşülerek kabul edildi. 

Devrek Belediyesi’nin çeşitli birimlerinde çalışan ve emeklilikleri dolmuş olan personellerin kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının tamamının İller Bankasından kredi kullanılarak ödenmesi konusu görüşülerek kabul edildi. Ardından Türlü İşler komisyonu kararları görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi. 

Şehit Piyade Onbaşı Ferhat Yılmaz Kavak’ın  Devrek TOKİ Konutlarında yaşamakta olan ailesinin yaşadığı Ağalar Mahallesi 763 Nolu Sokak’ın ismi “Ağalar Mahallesi Şehit Piyade Onbaşı Ferhat Yılmaz Kavak Sokak” olarak değiştirildi. Şair Yazar Müfide Güzin Anadol’un ilçede yaşadığı sokak olan Eski Mahalle 129 Nolu Sokak’ın ismi “Eski Mahalle Müfide Güzin Anadol Sokak ” olarak değiştirildi.

Gündemdeki maddelerin ardından gündeme sonradan eklenen Yeni Mahalle 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bulunan Devrek Belediyesi’ne ait otopark binasındaki 200 m2’lik alanın mescit yapılmak üzere Devrek İlçe Müftülüğüne tahsis edilmesi talebi görüşülerek Türlü İşler, Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarına havale edildi. 

YORUM EKLE

Kayseri Haber