Bartın Belediyesi suya indirim yaptı 

Bartın Belediyesi Ocak 2019 Meclis Toplantısı, Bartın Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

Bartın Belediyesi suya indirim yaptı 

Belediye Başkanı Cemal Akın Başkanlığı’nda toplanan Meclis, gündem maddesi olan 16 maddeyi görüşerek karara bağladı. 
Yoklama ile başlayan toplantı gündemin birinci maddesi olan Bartın Belediyesi 2018 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için komisyon oluşturulması ve gerektiğinde diğer kamu kuruluşlarından katılacak üyelere ödenecek ücretin belirlenmesi talebinin görüşülmesi ile devam etti. Madde kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde ise 2019 yılı T.İ.S. görüşmelerine katılacak üyelerin belirlenmesi talebinin görüşüldü. Madde kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise Belediye Meclisi toplantılarının her ayın ilk haftası yapılması ve tatil edilip edilmeyeceği hususlarının görüşüldü. Madde kabul edildi. Gündemin dördüncü maddesi olan yeni yapılan imar planlarına göre doğalgaz dağıtım şebekesi yapımı talebinin görüşülmesi talebi kabul edildi. Beşinci madde olan Bartın Belediyesi’nde görev yapan memur ve sözleşmeli personele 2019 yılı sosyal denge tazminatı ödenmesi talebi kabul edildi. Gündemin altıncı maddesinde harcırah bedelinin belirlenmesi talebinin görüşüldü. Madde kabul edildi. Yedinci madde olan Meclis Başkan ve üyelerine meclis ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları günler için ödenecek ücretin belirlenmesi talebi kabul edildi. Gündemin sekizinci maddesinde ise Bartın Belediyesi’nde Sözleşmeli olarak çalıştırılan Programcı, İnşaat Mühendisi ve Jeoloji Mühendisinin sözleşmelerinin yenilenmesi ve ücretlerinin belirlenmesi talebinin görüşüldü. Madde kabul edildi. Gündemin dokuzuncu maddesi olan Bartın Belediyesi Zabıta Personeline 2019 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi talebi kabul edildi. Onuncu gündem maddesinde ise Bartın Belediyesi İtfaiye Personeline 2019 yılı için ödenecek fazla mesai ücretinin belirlenmesi talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. On birinci gündem maddesi olan Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Bartın İli, Merkez İlçe, Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planına yapılan itiraz görüşüldü. Madde İmar Komisyonuna havale edildi. On ikinci gündem maddesinde ise Bartın İli, Merkez İlçe, Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde 1/5000 ölçekli Revizyon+İlave Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planına yapılan 202 adet itiraz değerlendirildi. İmar Madde Komisyonuna havale edildi. Gündem on üçüncü maddesi olan İmar Komisyonuna havale edilen, İlimiz Merkez İlçe, Demirciler Mahallesi, tapuda 71 ada, 45-46-49 parsel nolu taşınmazların Bartın Belediyesi’ne hibe edilmesi talebi İmar Komisyonuna havale edildi. Gündemin on dördüncü maddesinde ise İmar Komisyonuna havale edilen, Bartın İli, Merkez İlçesi, Kutlubeyyazıcılar Köyü, Arap Yakası Mevkii, tapuda 125 ada, 273, 274 ve 275 parsel no.lu taşınmazlar üzerine hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği-İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği-İlavesi onayı talebi İmar Komisyonuna haale edildi. On beşinci gündem maddesi olan İmar Komisyonuna havale edilen, Kırtepe Mahallesi, tapuda 176 ada, 17 parseldeki tescilli binanın Kültür Varlığı olarak Bartın’ a kazandırılması için Kamulaştırma işlemi yapılması ve onarılması talebi İmar Komisyonuna havale edildi. Gündemin son maddesinde ise Kullanım Suyu ücret tarifesinde indirim yapılması talebi görüşüldü. Madde kabul edildi. 
Toplantı bir sonraki meclis toplantısının 07.01.2019 Pazartesi Günü tarihinde yapılmasını kararının alınması ile sona erdi. 
Belediye Başkanı Cemal Akın, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Alınan kararların Bartın’ımız için hayırlı olmasını diliyorum. Belediye Meclisimiz ve komisyonlarımız tarafından sürdürdüğümüz çalışmalarımızı halkımızın geleceği için titizlikle yapıyoruz. Halkımızın bizlere layık gördüğü bu makamı en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi. 

YORUM EKLE

Kayseri Haber