Zonguldaklılar Oğuz Boyundan Gelmiş Kıpçak Türkmenidir...

Zonguldaklı Metin Özcan isimli vatandaşın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım oldukça ilgilç ve dikkat çekici...

Zonguldaklılar Oğuz Boyundan Gelmiş Kıpçak Türkmenidir...
banner170

Zonguldaklı Metin Özcan isimli vatandaşın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım oldukça ilgilç ve dikkat çekici...

İşte o paylaşım...

ZONGULDAKLILAR OĞUZ BOYUNDAN GELMİŞ KIPÇAK TÜRKMENİDİR...
ZONGULDAK ve ÇEVRESİNİN ASIL TÜRKLEŞMESİ OSMANLI ZAMANINDA FATİH SULTAN MEHMET'İN 1460’TA AMASRA’YI FETHİNDEN SONRA olmuştur. LAKİN BU YÖRE PARAYLA DEĞİL KANLA ALINMIŞTIR.BİZ ZONGULDAKLI TÜRKLER ETNİK YAPI OLARAK OĞUZ BOYUNDAN GELMİŞ KIPÇAK TÜRKMENLERİZ. Yörenin TARİHTEKİ Türkleşme dönemi ise XI. yüzyılda başlayan SELÇUKLU fetihleri Anadolu’ya çok sayıda OĞUZ boylarının YERLEŞMESİNE sebep olur. Öyle o zaat gibi TARİHÇİ ve ARAŞTIRMACILARIN Osmanlı Devleti’nin bu YÖREYİ parayla satın aldığı gibi bir durum söz konusu değil. Hatta TÜRK İSLAM döneminde Osmanlılar’dan önce aşağıdaki beylikler kurulmuşken bu yöreyi kanlarıyla savaşarak alıp bu yöreye hakim olmuş ve yönetmişlerdir .
Bu beylikler :
1) Danişmendiler - Anadolu Selçuklu Devleti’ne bağlı olan Danişmend Beyliği’ni Emir Danişmend kurmuştur. Kısa sürede Anadolu’nun en önemli beyliği haline gelmiştir.
Danişmendlilerin Sivas başta olmak üzere, Amasya, Tokat, Malatya, Çorum yöreleri yerleşim yerleridir. Kastamonu, Bolu ve Zonguldak yörelerini de ele geçirdikleri söylenir. Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Danişmendli Köyü de burada Danişmendli Türklerin yaşadığına işaret olarak gösterilmektedir.
2) Çobanoğulları - Çobanoğulları, Oğuzların Kayı boyundan olan Hüsamettin Çoban tarafından Türkmenleri toplayarak, Kastamonu ve çevresinde 1227-1309 tarihleri arasında oluşturduğu Anadolu Beylikleri’nden biridir. 
Hüsamettin Çoban, I. Alaaddin Keykubat tarafından 1223’te Kırım’a sefer düzenlemek için görevlendirilmiş ve kısa sürede Suğdak şehrini teslim alarak Kıpçak Hanı’nın ve Rus meliklerinin bağlılığını sağlamasıyla başarıya ulaşmıştır.
3) Candaroğulları - Çobanoğulları’ndan sonra Kastamonu ve Sinopta Şemseddin Yaman Candar tarafından Candaroğulları Beyliği kurulur. Bu beylik 1291-1461 yılları arasında 170 yıl devamlılığını sürdüren önemli Türkmen beylikleri arasındadır.
bu beylikler Osmanlının hâkimiyetine kadar yörede hüküm sürerek yörenin Türkleşmesine katkıda bulunmuşlardır. Zonguldak ve çevresinin asıl Türkleşmesi tabiki de Osmanlı zamanında Fatih Sultan Mehmet’in 1460’ta Amasra’yı fethinden sonra olmuştur eyvallah lakin bu yöre parayla değil kanla alınmıştır
Bu beyliklerin yöredeki varlığı ve siyasi olaylar yörenin etnik yapısını ortaya koyarak diyebiliriz ki Oğuz, Türkmen ve Kıpçak unsurları bu bölgede egemen olmuştur. Yani bize kıvırcık diyen zümreler bilmelidirler ki biz Zonguldaklı Türkler etnik yapı olarak Oğuz boyundan gelmiş Kıpçak Türkmenleriz 
İmkanımın ve aklımın yettiği kadarı ile yapıtıyım bu araştırmanın doğruluğunu ispat için dil ve şive olayına giyim kuşam olayına da dikkat çekmek isterim
Zonguldaklı olduğumdan dolayı bizim buranın dili ve şivesi ile Kıpçakların konuştuğu Kıpçakça dilini karşılaştırdım ve gördüm ki aşırı benzerlikler var örneğin birkaç kelime ile benzerlik gösteriyim 
örnek 1 - Türkçede ağaç Kıpçakçada 'agaç' 
Zonguldak’ta: Talaya zareden agaçları kesivedim
örnek 2 -Türkçede hastalık Kıpçakçada 'agrık' 
Zonguldak’ta: Dizlemden agrıya heryanım dokdor
örnek 3 - Türkçede “fazla” Kıpçakçada 'artuk' 
Zonguldak’ta: Guyma artuk dolduya herkil
örnek 4 - Türkçede “acele etmek” Kıpçakçada 'aşık' Zonguldak’ta: yetişen diyi aşuk attum valla 
örnek 5 - Türkçede “ağız* Kıpçakçada 'avuz' 
Zonguldak’ta: Uşacum nimete avuz bükülmez
örnek 6 - Türkçede “ayı” Kıpçakçada 'ayu' 
Zonguldak’ta: Dün aşam ayu gibi uyudum
örnek 7 - Türkçede “testere” Kıpçakçada 'bıçkı' 
Zonguldak’ta: Ohlamuru bıçkıynan budadım 
örnek 8 - Türkçede “dal” Kıpçakçada 'butak' 
Zonguldak’ta: Fınduğun gartını butagını kestim 
örnek 9 - Türkçede “dal,değnek” Kıpçakçada 'çıbuk' Zonguldak’ta: bakla çıbuklanı yivüledim 
örnek 10 - Türkçede “dal kuru ağaç” Kıpçakçada 'çirpi' Zonguldak’ta: havucun çöpünü çirpisini toplayvedim 
örnek 11 - Türkçede “tartmak” Kıpçakçada 'dart' 
Zonguldak’ta: Zerdaliyi gantarnan darttım böyün

örnek 12 - Türkçede “tembel” Kıpçakçada 'erinçek' Zonguldak’ta: mancar dikmesindende erinceysen sen
örnek 13 - Türkçede “işitmek,duymak” Kıpçakçada 'eşit' Zonguldak’ta: sölediğümü eşitiyonmu gızım 
örnek 14 - Türkçede “yaşlı” Kıpçakçada 'kart' 
Zonguldak’ta: Cövüzün gart dallanı kescen bire
örnek 15 - Türkçede “kıstırmak,sıkıştırmak” Kıpçakçada 'kıs' 
Zonguldak’ta: Golanı kıs biraz odunla düşüya sonra
örnek 16 - Türkçede “bırakmak” Kıpçakçada 'koy' 
Zonguldak’ta: Sacağı goy orayı ben alurun oran
örnek 17 - Türkçede “gömmek” Kıpçakçada 'köm' 
Zonguldak’ta: Gız aşa pattisi iyi gelen köm 
örnek 18 - Türkçede “mısır” Kıpçakçada 'misir' 
Zonguldak’ta: Bize misir uflama gel aşam 
örnek 19 - Türkçede “balta” Kıpçakçada 'nacak' 
Zonguldak’ta: Gazuk yivüleken nacak bile bulamadım
örnek 20 - Türkçede “sağ,sağlık” Kıpçakçada 'sav' 
Zonguldak’ta: Sav salim evümüze geldük çok şükür
örnek 21 - Türkçede “ahır dam çatı” Kıpçakçada 'tam' 
Zonguldak’ta: Tamda buzanın alafını vedim
örnek 22 - Türkçede “için” Kıpçakçada 'üçün' 
Zonguldak’ta: Onun üçün üzülmeyon ben 
örnek 23 - Türkçede “havlamak” Kıpçakçada 'ür' 
Zonguldak’ta: Baa bak köpek gibi ürüme
örnek 24 - Türkçede “uymak uygun düşmek” Kıpçakçada 'yaraş' 
Zonguldak’ta: Şalvarda sana çok yaraştı gı
örnek 25 - Türkçede “yağmak” Kıpçakçada ' yav' 
Zonguldak’ta: Mübarek ne yavıya bire yazmam ıslandı 
örnek 26 - Türkçede “yontmak” Kıpçakçada 'yon' 
Zonguldak’ta: Göbezin su yalağının içini yon
Bunlar gibi bir sürü kelime kullanılmaktadır benim yaşadığım Ereğli’de ve Zonguldak genelinde 
Bu dil benzerliğine dayanarak Oğuz Türkü olduğumuz kanidir
Zonguldak’ın halkını etnik yapı olarak “kıvırcık” diye niteleyenler bilmelidirler ki nüfusunun yüzde 99 u Türk olan bu yörenin halkın kültürünü örfünü adetini dilini şivesini etnik kökenini araştırmadan siz şusunuz demek doğru değil tam manasıyla yanlıştır 
Unutmayın ki aslanlar kendi tarihini yazmadıkça hikayeler hep avcılar tarafından anlatılır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER